Účelem spolku je aktivní sportovní činnost v oblasti turistiky a dalších outdoorových aktivit,  podpora sportu v obci Horní Počaply a ochrana přírody a životního prostředí při všech aktivitách spolku.

Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

  • vytváření všestranného turistického a sportovního programu a aktivit s tímto souvisejících,
  • ochrana přírody a krajiny,
  • péče o kulturní památky,
  • vytváření podmínek pro aktivní turistickou a sportovní činnost,
  • praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,
  • pořádání seminářů, přednášek a konferencí,
  • propagace aktivit spolku např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti,
  • vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
  • poradenské a konzultační činnosti.